Kežmarok

7 073,36 km

Celkovo na bicykli

806

Počet jázd

1 768,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kežmarok
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
Počet obyvateľov
16 268
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 36
Najazdených km/účastníka
196,48 km
Koordinátor mesta
Mgr. David Cintula
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022