Kláštor pod Znievom

165,94 km

Celkovo na bicykli

74

Počet jázd

41,49 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kláštor pod Znievom
Štatutárny zástupca
Mgr. Erika Cintulová
Počet obyvateľov
1 705
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 2
Najazdených km/účastníka
82,97 km
Koordinátor mesta
Zuzana Nemčeková
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022