Klenovec

2 214,54 km

Celkovo na bicykli

825

Počet jázd

553,64 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Klenovec
Štatutárny zástupca
Mgr. Zlata Kaštanová
Počet obyvateľov
3 129
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 41
Najazdených km/účastníka
54,01 km
Koordinátor mesta
Mario Trnavský
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022