Kolárovo

9 059,43 km

Celkovo na bicykli

2 844

Počet jázd

2 264,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kolárovo
Štatutárny zástupca
Árpád Horváth - primátor mesta
Počet obyvateľov
10 558
Registrovaných tímov/účastníkov
37 / 119
Najazdených km/účastníka
76,13 km
Koordinátor mesta
Marta Kürtiová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022