Komárno

4 281,25 km

Celkovo na bicykli

1 130

Počet jázd

1 070,31 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Komárno
Štatutárny zástupca
Béla Keszegh
Počet obyvateľov
33 539
Registrovaných tímov/účastníkov
15 / 53
Najazdených km/účastníka
80,78 km
Koordinátor mesta
Béla Keszegh
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022