Košice

59 615,12 km

Celkovo na bicykli

8 820

Počet jázd

14 903,78 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Košice
Štatutárny zástupca
Jaroslav Polaček
Počet obyvateľov
238 138
Registrovaných tímov/účastníkov
172 / 582
Najazdených km/účastníka
102,43 km
Koordinátor mesta
Marián Švekuš
Telefónne číslo
0910907955
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022