Kysucké Nové Mesto

52,54 km

Celkovo na bicykli

31

Počet jázd

13,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Kysucké Nové Mesto
Štatutárny zástupca
Ing. Marian Mihalda
Počet obyvateľov
14 836
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
5,25 km
Koordinátor mesta
Dušana Šinalová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022