Levice

49 708,31 km

Celkovo na bicykli

6 031

Počet jázd

12 427,08 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Levice
Štatutárny zástupca
RNDr. Ján Krtík
Počet obyvateľov
32 470
Registrovaných tímov/účastníkov
90 / 307
Najazdených km/účastníka
161,92 km
Koordinátor mesta
Mgr. Paulína Tamášová
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022