Lipany

9 707,50 km

Celkovo na bicykli

2 181

Počet jázd

2 426,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lipany
Štatutárny zástupca
Ing. Vladimír Jánošík
Počet obyvateľov
6 537
Registrovaných tímov/účastníkov
34 / 128
Najazdených km/účastníka
75,84 km
Koordinátor mesta
Ján Feltovič
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022