Liptovský Hrádok

7 520,18 km

Celkovo na bicykli

727

Počet jázd

1 880,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Hrádok
Štatutárny zástupca
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
Počet obyvateľov
7 354
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 33
Najazdených km/účastníka
227,88 km
Koordinátor mesta
Ing. Ján Kazár
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022