Liptovský Mikuláš

69 801,28 km

Celkovo na bicykli

9 215

Počet jázd

17 450,32 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Počet obyvateľov
30 808
Registrovaných tímov/účastníkov
117 / 407
Najazdených km/účastníka
171,50 km
Koordinátor mesta
Gabriel Lengyel
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022