Lozorno

2 909,48 km

Celkovo na bicykli

401

Počet jázd

727,37 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lozorno
Štatutárny zástupca
Ľuboš Tvrdoň
Počet obyvateľov
3 052
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 39
Najazdených km/účastníka
74,60 km
Koordinátor mesta
Barbora Hurajová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022