Lučenec

6 309,82 km

Celkovo na bicykli

1 008

Počet jázd

1 577,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Lučenec
Štatutárny zástupca
PhDr. Alexandra Pivková
Počet obyvateľov
27 535
Registrovaných tímov/účastníkov
21 / 65
Najazdených km/účastníka
97,07 km
Koordinátor mesta
Jana Tušimová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022