Malacky

10 797,14 km

Celkovo na bicykli

2 120

Počet jázd

2 699,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Malacky
Štatutárny zástupca
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
Počet obyvateľov
17 376
Registrovaných tímov/účastníkov
28 / 98
Najazdených km/účastníka
110,17 km
Koordinátor mesta
Gabriela Bedard
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022