Markušovce

2 453,57 km

Celkovo na bicykli

489

Počet jázd

613,39 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Markušovce
Štatutárny zástupca
Marek Virág
Počet obyvateľov
4 658
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
136,31 km
Koordinátor mesta
Ján Kašper
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022