Martin

125 815,50 km

Celkovo na bicykli

19 587

Počet jázd

31 453,88 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Martin
Štatutárny zástupca
Ján Danko
Počet obyvateľov
53 763
Registrovaných tímov/účastníkov
240 / 817
Najazdených km/účastníka
154 km
Koordinátor mesta
Alžbeta Laučeková
Telefónne číslo
043 420 42 37
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022