Myjava

7 337,75 km

Celkovo na bicykli

1 272

Počet jázd

1 834,44 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Myjava
Štatutárny zástupca
Pavel Halabrín
Počet obyvateľov
11 313
Registrovaných tímov/účastníkov
18 / 57
Najazdených km/účastníka
128,73 km
Koordinátor mesta
Marek Hrin
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022