Námestovo

2 904,28 km

Celkovo na bicykli

338

Počet jázd

726,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Námestovo
Štatutárny zástupca
Milan Hubík
Počet obyvateľov
7 723
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 18
Najazdených km/účastníka
161,35 km
Koordinátor mesta
Jozef Trnovec
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022