Nemšová

2 168,20 km

Celkovo na bicykli

709

Počet jázd

542,05 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nemšová
Štatutárny zástupca
JUDr. Miloš Mojto
Počet obyvateľov
6 424
Registrovaných tímov/účastníkov
7 / 24
Najazdených km/účastníka
90,34 km
Koordinátor mesta
Bc. Beata Tršková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022