Nižný Hrušov

0 km

Celkovo na bicykli

0

Počet jázd

0 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nižný Hrušov
Štatutárny zástupca
Ján Fenčák
Počet obyvateľov
1 502
Registrovaných tímov/účastníkov
- / -
Najazdených km/účastníka
0 km
Koordinátor mesta
Emília Bezeková
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022