Nová Baňa

11 192,01 km

Celkovo na bicykli

1 367

Počet jázd

2 798 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nová Baňa
Štatutárny zástupca
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA
Počet obyvateľov
7 284
Registrovaných tímov/účastníkov
17 / 59
Najazdených km/účastníka
189,70 km
Koordinátor mesta
Dagmar Lachká
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022