Nováky

2 745,81 km

Celkovo na bicykli

211

Počet jázd

686,45 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nováky
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Šimka
Počet obyvateľov
4 174
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
343,23 km
Koordinátor mesta
Ľubomir Jánošík
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022