Nové Mesto nad Váhom

60 614,98 km

Celkovo na bicykli

4 307

Počet jázd

15 153,75 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca
Ing. Jozef Trstenský
Počet obyvateľov
20 077
Registrovaných tímov/účastníkov
77 / 264
Najazdených km/účastníka
229,60 km
Koordinátor mesta
Martin Šebek
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022