Nové Zámky

13 271,22 km

Celkovo na bicykli

1 879

Počet jázd

3 317,80 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Nové Zámky
Štatutárny zástupca
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein
Počet obyvateľov
37 193
Registrovaných tímov/účastníkov
23 / 79
Najazdených km/účastníka
167,99 km
Koordinátor mesta
Jana Krajčí
Telefónne číslo
+421905182500
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022