Partizánske

5 170,91 km

Celkovo na bicykli

693

Počet jázd

1 292,73 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Partizánske
Štatutárny zástupca
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
Počet obyvateľov
22 058
Registrovaných tímov/účastníkov
13 / 40
Najazdených km/účastníka
129,27 km
Koordinátor mesta
Igor Fábry
Telefónne číslo
+421918617982
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022