Pezinok

2 622,25 km

Celkovo na bicykli

746

Počet jázd

655,56 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Pezinok
Štatutárny zástupca
Ing. arch. Igor Hianik
Počet obyvateľov
23 004
Registrovaných tímov/účastníkov
14 / 47
Najazdených km/účastníka
55,79 km
Koordinátor mesta
Peter Vlasák
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022