Piešťany

20 755,17 km

Celkovo na bicykli

2 625

Počet jázd

5 188,79 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Piešťany
Štatutárny zástupca
Mgr. Peter Jančovič, PhD.
Počet obyvateľov
27 140
Registrovaných tímov/účastníkov
37 / 127
Najazdených km/účastníka
163,43 km
Koordinátor mesta
Zuzana Mĺkva
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022