Poprad

32 246,86 km

Celkovo na bicykli

4 123

Počet jázd

8 061,72 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Poprad
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Danko
Počet obyvateľov
50 998
Registrovaných tímov/účastníkov
54 / 178
Najazdených km/účastníka
181,16 km
Koordinátor mesta
Mgr. Monika Balážavá
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022