Považská Bystrica

21 052,41 km

Celkovo na bicykli

2 842

Počet jázd

5 263,10 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Považská Bystrica
Štatutárny zástupca
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD.
Počet obyvateľov
38 937
Registrovaných tímov/účastníkov
42 / 145
Najazdených km/účastníka
145,19 km
Koordinátor mesta
Zuzana Haladejová
Telefónne číslo
0908825782
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022