Prešov

53 620,08 km

Celkovo na bicykli

8 522

Počet jázd

13 405,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prešov
Štatutárny zástupca
Ing. Andrea Turčanová
Počet obyvateľov
87 886
Registrovaných tímov/účastníkov
111 / 376
Najazdených km/účastníka
142,61 km
Koordinátor mesta
Mgr. Milan Andraščík
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022