Prievidza

28 342,16 km

Celkovo na bicykli

3 272

Počet jázd

7 085,54 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Prievidza
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Macháčková
Počet obyvateľov
45 141
Registrovaných tímov/účastníkov
61 / 198
Najazdených km/účastníka
143,14 km
Koordinátor mesta
Branislav
Telefónne číslo
-
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022