Púchov

11 944,43 km

Celkovo na bicykli

2 281

Počet jázd

2 986,11 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Púchov
Štatutárny zástupca
JUDr. Katarína Heneková
Počet obyvateľov
17 415
Registrovaných tímov/účastníkov
32 / 103
Najazdených km/účastníka
115,97 km
Koordinátor mesta
Miroslav Bučko
Telefónne číslo
0948732961
VÚC
Trenčiansky kraj

Výsledky pre rok 2022