Rimavská Seč

930,51 km

Celkovo na bicykli

43

Počet jázd

232,63 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rimavská Seč
Štatutárny zástupca
Stubendek Márta, PhDr.
Počet obyvateľov
2 168
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 4
Najazdených km/účastníka
232,63 km
Koordinátor mesta
Martina
Telefónne číslo
0914150410
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022