Rimavská Sobota

248,76 km

Celkovo na bicykli

189

Počet jázd

62,19 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rimavská Sobota
Štatutárny zástupca
Jozef Šimko
Počet obyvateľov
23 562
Registrovaných tímov/účastníkov
4 / 14
Najazdených km/účastníka
17,77 km
Koordinátor mesta
Kvetoslava Gembiczká
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022