Rožňava

4 761,15 km

Celkovo na bicykli

426

Počet jázd

1 190,29 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Rožňava
Štatutárny zástupca
Rožňava, Michal Domik
Počet obyvateľov
18 942
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 64
Najazdených km/účastníka
74,39 km
Koordinátor mesta
Erika Švedová
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022