Sabinov

771,93 km

Celkovo na bicykli

111

Počet jázd

192,98 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sabinov
Štatutárny zástupca
Ing. Michal Repaský
Počet obyvateľov
12 701
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 8
Najazdených km/účastníka
96,49 km
Koordinátor mesta
Pavol Molnar
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022