Šaľa

16 339,44 km

Celkovo na bicykli

3 382

Počet jázd

4 084,86 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Šaľa
Štatutárny zástupca
Mgr. Jozef Belický
Počet obyvateľov
21 477
Registrovaných tímov/účastníkov
43 / 153
Najazdených km/účastníka
106,79 km
Koordinátor mesta
Ing. Martina Čižmáriková
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022