Senec

17 380,90 km

Celkovo na bicykli

4 748

Počet jázd

4 345,23 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senec
Štatutárny zástupca
Ing. Dušan Badinský
Počet obyvateľov
19 997
Registrovaných tímov/účastníkov
57 / 178
Najazdených km/účastníka
97,65 km
Koordinátor mesta
Gabriela Rebrošová
Telefónne číslo
-
VÚC
Bratislavský kraj

Výsledky pre rok 2022