Senica

6 076,10 km

Celkovo na bicykli

2 084

Počet jázd

1 519,02 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Senica
Štatutárny zástupca
Ing. Mgr. Martin Džačovský
Počet obyvateľov
20 198
Registrovaných tímov/účastníkov
26 / 88
Najazdených km/účastníka
69,05 km
Koordinátor mesta
Marek Štítny
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022