Sereď

18 528,26 km

Celkovo na bicykli

3 148

Počet jázd

4 632,07 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sereď
Štatutárny zástupca
Ing. Martin Tomčányi
Počet obyvateľov
15 326
Registrovaných tímov/účastníkov
35 / 129
Najazdených km/účastníka
143,63 km
Koordinátor mesta
Eva Kavoňová
Telefónne číslo
0907798109
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022