Sládkovičovo

3 197,53 km

Celkovo na bicykli

781

Počet jázd

799,38 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sládkovičovo
Štatutárny zástupca
Ing. Anton Szabó
Počet obyvateľov
5 180
Registrovaných tímov/účastníkov
11 / 39
Najazdených km/účastníka
81,99 km
Koordinátor mesta
Zuzana Červenková
Telefónne číslo
-
VÚC
Trnavský kraj

Výsledky pre rok 2022