Sliač

813,14 km

Celkovo na bicykli

252

Počet jázd

203,28 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sliač
Štatutárny zástupca
Ľubica Balgová
Počet obyvateľov
4 938
Registrovaných tímov/účastníkov
3 / 10
Najazdených km/účastníka
81,31 km
Koordinátor mesta
Ľubica Balgová
Telefónne číslo
-
VÚC
Banskobystrický kraj

Výsledky pre rok 2022