Snina

2 077,37 km

Celkovo na bicykli

452

Počet jázd

519,34 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Snina
Štatutárny zástupca
Ing. Daniela Galandová
Počet obyvateľov
19 322
Registrovaných tímov/účastníkov
10 / 26
Najazdených km/účastníka
79,90 km
Koordinátor mesta
Monika Poláčeková
Telefónne číslo
0908090670
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022