Spišská Nová Ves

8 233,59 km

Celkovo na bicykli

1 386

Počet jázd

2 058,40 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca
Ing. Pavol Bečarik
Počet obyvateľov
36 729
Registrovaných tímov/účastníkov
20 / 59
Najazdených km/účastníka
139,55 km
Koordinátor mesta
Mgr. Lukáš Januv, PhD.,
Telefónne číslo
-
VÚC
Košický kraj

Výsledky pre rok 2022