Stará Ľubovňa

1 884,58 km

Celkovo na bicykli

568

Počet jázd

471,15 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stará Ľubovňa
Štatutárny zástupca
PhDr. Ľuboš Tomko
Počet obyvateľov
16 260
Registrovaných tímov/účastníkov
9 / 28
Najazdených km/účastníka
67,31 km
Koordinátor mesta
Marek Šlacer
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022