Štrba

120,56 km

Celkovo na bicykli

132

Počet jázd

30,14 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štrba
Štatutárny zástupca
Michal Sýkora
Počet obyvateľov
3 500
Registrovaných tímov/účastníkov
1 / 3
Najazdených km/účastníka
40,19 km
Koordinátor mesta
Anna Hurajtová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022