Stropkov

1 008,50 km

Celkovo na bicykli

462

Počet jázd

252,13 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Stropkov
Štatutárny zástupca
JUDr. Ondrej Brendza
Počet obyvateľov
10 352
Registrovaných tímov/účastníkov
5 / 14
Najazdených km/účastníka
72,04 km
Koordinátor mesta
Mgr. Iveta Cimbalová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022