Štúrovo

4 967,85 km

Celkovo na bicykli

2 228

Počet jázd

1 241,96 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Štúrovo
Štatutárny zástupca
Ing. Eugen Szabó
Počet obyvateľov
10 112
Registrovaných tímov/účastníkov
29 / 90
Najazdených km/účastníka
55,20 km
Koordinátor mesta
Zoltáán Tóth
Telefónne číslo
-
VÚC
Nitriansky kraj

Výsledky pre rok 2022