Sučany

3 860,87 km

Celkovo na bicykli

631

Počet jázd

965,22 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Sučany
Štatutárny zástupca
Martin Rybár
Počet obyvateľov
4 722
Registrovaných tímov/účastníkov
8 / 26
Najazdených km/účastníka
148,49 km
Koordinátor mesta
Eva Belicová
Telefónne číslo
-
VÚC
Žilinský kraj

Výsledky pre rok 2022