Svidník

534,47 km

Celkovo na bicykli

98

Počet jázd

133,62 kg CO2

Ušetrené CO2
Názov mesta
Svidník
Štatutárny zástupca
Marcela Ivančová
Počet obyvateľov
10 606
Registrovaných tímov/účastníkov
2 / 5
Najazdených km/účastníka
106,89 km
Koordinátor mesta
Kristína Tchirová
Telefónne číslo
-
VÚC
Prešovský kraj

Výsledky pre rok 2022